Przedszkole nr 10 im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
Strona głowna  /  Oferta edukacyjna
Oferta edukacyjna

 Nasza oferta...

 
 
 
Jesteśmy przedszkolem przyjaznym dziecku, staramy się dawać dzieciom, radość, ciepło i poczucie bezpieczeństwa. Zapewniamy miłą domową, radosną atmosferę. Kształtujemy w sposób wszechstronny ich osobowość i zainteresowania. Przedszkole wdraża dzieci do obcowania z kulturą  i sztuką, prowadzi zajęcia z edukacji regionalnej, muzycznej, zdrowotnej, plastycznej. Dzieci poznają życie i twórczość Marii Konopnickiej.
 
 
 Zapraszamy
od poniedziałku do piątku od godz. 6:00 do godz. 17:00
 
 
 
 
 
Edukacja przedszkolna przebiega w oparciu o Podstawę Programową wychowania przedszkolnego    z 14 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 356) i programy wychowania przedszkonego.
 • Dziecko w swoim żywiole. Program wychowania przedszkolnego - dobre praktyki wydawnictwa Nowa Era.
 • ,, Kocham przedszkole". Program wychowania przedszkolnego - WSIP.
 • Trampolina - program wychowania przedszkolnego
 • Nasze przedszkole - program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci - Grupa MAC S.A.
 • Program nauczania języka angielskiego - wychowanie przedszkolne i klasy zero - wydawnictwa Pearson.
 
 
W placówce  realizowanych jest wiele form i metod pracy z dzieckiem i innowacji pedagogicznych:
 
 1. Program edukacji matematycznej prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.
 2. Pedagogika zabawy.
 3. Edukacja regionalna.
 4. Program "Czyste powietrze wokół nas".
 5. Program "Kubusiowi Przyjaciele Natury".
 6. Program "Mamo, Tato wolę wodę".
 
 
 
Programy profilaktyczne:
 1. ,,Dzieciństwo bez próchnicy".
 2. ,,Bezpieczny przedszkolak".
 
 
 
Zajęcia dodatkowe:
 
 • zajęcia matematyczne
 • szachy
 • zajęcia ruchowe
 • religia
 
 
 
Tradycje naszego przedszkola:
 
 • Dzień Patrona Przedszkola.
 • Święto pieczonego ziemniaka.
 • Pasawanie na przedszkolaka.
 • Andrzejki.
 • Dzień Pluszowego Misia.
 • Wieczór poezji Marii Konopnickiej.
 • Mikołajki.
 • Jasełka.
 • Bal Karnawałowy.
 • Dzień Babci i Dziadka.
 • Powitanie wiosny.
 • Festiwal wierszy Marii Konopnickiej.
 • Dzień Dziecka.
 • Świeto Rodziny.
 • Uroczyste pożegnanie 6-latków.
 • Cykliczne koncerty muzyczne na terenie placówki.
 • Wyjazdy do kina, muzeum, na spektakle teatralne.
 • Współpraca z przedszkolami i szkołami.
 • Współpraca z Muzeum im. Marii Konopnickiej,  Muzeum Okręgowym,  Biblioteką, Policją,  Strażą Miejską,  Wigierskim Parkiem Narodowym,  Suwalskim Parkiem Krajobrazowym.
 
 
 
W naszym przedszkolu każde dziecko:
 
 1. Znajdzie możliwość indywidualnego rozwoju.
 2. Pozna utwory Marii Konopnickiej i innych autorów literatuty dziecięcej.
 3. Będzie rozwijać aktywność krajoznawczą obcując z naturą i dziedzictwem kulturowym.
 4. Zdobędzie wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym i twórczym metodom pracy.
 5. Zdobędzie nowe doświadczenia, sukcesy i nagrody biorąc udział w różnych konkursach.
 6. Będzie czuć się bezpiecznie w życzliwej, miłej atmosferze.
 
 
                
Ramowy plan dnia:
 
 
6:00 - 7:30    - Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne wg zainteresowań.
 
7:30 - 8:00    -  Zabawy rozwijające zainteresowania dzieci.
 Indywidualne wspomaganie i kształtowanie sfer
 rozwojowych.
 
8:00 - 8:15    -  Ćwiczenia poranne lub zabawa ruchowa.
 Czynności higieniczno - porządkowe.
 
8:15 - 8:40   -   Śniadanie.
 
8:40 - 9:00   -   Czynności porządkowe.
 
 
Grupy młodsze:
 
9,00 - 9,20   -   Zajęcia prowadzone przez nauczyciela .
 
9,20 - 9,30   -   Czynności higieniczno - porządkowe.
 
9,30- 10,00  -    Zabawy swobodne dzieci, tematyczne lub dydaktyczne.
 
10,00 - 11,15 -  Pobyt dzieci w ogrodzie przedszkolnym, spacery,
                         wycieczki.
                         Słuchanie książki czytanej przez nauczyciela.
 
 
Grupy starsze
 
9:00 - 10:00  - Zajęcia planowane prowadzone przez nauczyciela.
 
10:00 - 11:15 - Zabawy tematyczne,dydaktyczne w sali.
 Pobyt dzieci w ogrodzie przedszkolnym, spacery.
 
11:15 - 11:30 - Zabawa ruchowa. Czynności higienicznio-porządkowe.
 
 
11:30 - 11:55 - Obiad.
 
11:55 - 12:10 - Czynności porządkowe.
 
12:10 - 13:50 - Grupa I i II odpoczynek dzieci  (w okresie jesienno-zimowym).
 Słuchanie bajek literackich, muzycznych
 i  muzyki relaksacyjnej.
 
12:10 - 13:00 - Grupa III - VI  zabawy w sali lub w ogrodzie
 Słuchanie książki czytanej przez nauczyciela.
 Praca indywidualna z dzieckiem.
 
13:00 - 14:00 - Pobyt w ogrodzie przedszkolnym. Zajęcia dodatkowe.
 Spacery, zabawy tematyczne  podejmowane
 z inicjatywy dzieci.  
 
14:00 - 14:15 - Zabawa ruchowa. Czynności higieniczno-porządkowe.
 
14:15 - 14:30 - Podwieczorek.
 
14:30 - 15:30 - Słuchanie książki czytanej przez nauczyciela.
 Zabawy uwzględniające zainteresowania dzieci
 w kącikach tematycznych.
 Prace porządkowe.
 
15:30- 17:00 - Zabawy graficzne, rysowanie.
Kontakty indywidualne z rodzicami.
Rozchodzenie się dzieci.
 
 
  
 
                  

Ostatnia aktualizacja: 2018-11-23